Your cart

(0 items)

X

Nu ai articole în coș

Promoție
Citește mai multe
Transport gratuit în Romania, din depozite locale, în 24-72h.

Limbă

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate descrie modul în care LPG Distributors SRL („Societatea”, “LPG Distributors SRL”, “DIS&DIS” sau „noi”) colectează, folosește și partajează informații personale, precum numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. Utilizarea site-urilor web și a aplicațiilor LPG Distributors SRL (“Site-urilor” sau „Serviciul”) este supusă acestei Politici de confidențialitate și a Termenilor și condițiilor noastre. Citiți-le cu atenție pentru a înțelege practicile noastre și opțiunile dvs.

LPG Distributors SRL îşi ia angajamentul de a proteja confidențialitatea și securitatea clienților noștri și a vizitatorilor site-ului, respectând dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la viață privată.

Termenul Utilizator/utilizatori este utilizat în această politică pentru a se referi la toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani care accesează site-ul web.

Pentru toate serviciile noastre, operatorul de date - compania responsabilă pentru confidențialitatea dvs. - este LPG Distributors SRL o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. . J35 /1982 /2020, CUI: 42832019 (“Societatea”). Sediul social al Societății este în Timisoara, strada Closca 54, camera 3, Timis, Romania.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

LPG Distributors SRL este operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de GDPR, respectiv stabilește mijloacele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

LPG Distributors SRL colectează informațiile comunicate de dumneavoastră atunci când utilizaţi site-ul “DIS&DIS”, precum date de identificare, date de localizare, date privind plata şi altele.

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

Nume, prenume şi date de contact;
Adresa de domiciliu, reşedinţă, adresa de livrare;
Număr de telefon, adresa de email;
Data naşterii;
Datele din cartea de identitate naţională sau paşaport;
Vârsta şi sexul;
Informaţii bancare, Numărul contului bancar;
Date de facturare;
ID cont, cod client si parola contului;
Cont social media;
Date statistice privind utilizarea site-ului web;
Date privind istoricul de navigare al utilizatorului
Date despre locaţia dispozitivului.
Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat RGPD) in categorii speciale de date cu caracter personal.

În pagina „CONTACT”, este posibil să explicați pe scurt motivul comunicării completând un formular de contact. Rețineți că nu pot exista întrebări personale, cu excepția celor strict solicitate de legislația actuală. În niciun caz nu vor fi comunicate date referitoare la categorii speciale (cum ar fi date de sănătate, religie etc.). În acest caz, utilizatorul exonereaza total LPG Distributors SRL de răspundere. În cazul în care sunt trimise întrebări sau conținut inadecvat, vom proceda la eliminarea acestora.

De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani.

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care acestea sunt necesare pentru încheierea contractului sau folosirea serviciilor; vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon, nu vom putea să încheiem contractul cu dumneavoastră şi sa livram produsele comandate.

Puteți vizita site-ul nostru web fără a furniza informații despre dvs. De fiecare dată când este accesat un site web, serverul web salvează automat doar așa-numitul fișier jurnal al serverului, care conține, de exemplu, numele fișierului solicitat, adresa IP, data și ora apelului, cantitatea de date transferate și furnizorul solicitant (date de acces) și documentează apelul.

Aceste date de acces sunt evaluate exclusiv în scopul asigurării funcționării fără probleme a site-ului și a îmbunătățirii ofertei noastre, precum și pentru a obține date statistice privind navigarea și utilizarea site-ului de către utilizator.

Furnizându-ne datele prin intermediul site-ului web, utilizatorul garantează că acestea sunt adevărate, exacte, complete și actualizate, asumându-și responsabilitatea pentru orice daune directe sau indirecte sau pierderi care ar putea fi cauzate ca urmare a încălcării unei astfel de obligații. Dacă utilizatorul ne furnizeaza date de la terți, trebuie să aibă consimțământul terţului și să se angajeze să transfere informațiile conținute în această Politică, exonerând LPG Distributors SRL de orice responsabilitate în acest sens. Cu toate acestea, putem efectua verificările pentru a verifica dacă consimțământul este valid, adoptând măsurile adecvate de due diligence, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI LEGAL PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Societatea noastră prelucreaza datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obiectului specific de activitate şi a obiectului contractactelor încheiate cu clienţii, precum şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale în ceea ce priveşte activitatea noastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul de date se va desfăşura exclusiv în condiţiile de incidenţă a unuia dintre cele șase temeiuri legale prevăzute la art. 6 din Regulamentul GDPR:

a) consimțământul;

b) încheierea sau executarea unui contract;

c) îndeplinirea unei obligații legale a operatorului;

d) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) îndeplinirea unei sarcini aferente unui interes public;

f) în scopul interesului legitim al operatorului sau al unei terțe persoane.

I.- Pentru a presta serviciile solicitate, DIS&DIS prelucrează datele dvs. pe baza art.6 alin. (1) lit. b) RGPD: “prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract” la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Câmpurile obligatorii sunt marcate ca atare, deoarece în aceste cazuri avem nevoie de date pentru a procesa contractul sau pentru a procesa contactul dvs. și nu puteți trimite comanda sau contactul fără ele.

II.- Colectăm date cu caracter personal dacă ne furnizați în mod voluntar, cu acordul dumneavoastră expres, ca parte a comenzii dvs., pentru a crea contul de utilizator sau când ne contactați (de exemplu, utilizând formularul de contact sau e-mail), în condiţiile art. 6 alin. (1) lit.a) “persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific";

III. În cazuri expres prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare (interne şi internaţionale) operatorul procesează date cu caracter personal în condiţiile prevăzute de art.6 alin. (1) lit. c) „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”.

IV. Totodată, în raport cu autorităţile statului, operatorul intră sub incidenţa art. 6 alin. (1) lit e) „prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul”.

V. Nu în ultimul rând, în cazuri bine justificate, precum acţiunile civile, penale operatorului îi sunt aplicabile şi dispoziţiile art.6 alin. (1) lit. f) „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”

CUM FOLOSIM DATELE PROCESATE?

I. Pentru încheierea şi executarea contractului:

- Identificarea celui care acceseaza site-ul, prin alocarea unui numar unic la prima vizita pe site – user/customer ID;

-Pentru înregistrarea comenzilor şi livrarea produselor prelucram nume, adresa, telefon, e-mail, user/customer ID;

- Identificarea persoanei care ne contacteaza prin mesaj: nume, user/customer ID

- Prelucram datele privind vârsta, pentru limitarea accesului si a comenzilor pentru personele sub 18 ani, deoarece nu avem dreptul de a comercializa produse minorilor:

- Datele sunt necesare pentru comunicarea statusului comenzii prin telefon sau e-mail;

- Comunicarea actualizarilor politicii de confidenţialitate;

- Participarea clientilor in cadrul promotiilor, ofertelor;

- Datele de cont bancar sunt necesare pentru efectuarea plaţilor si efectuarea unor restituiri;

- Pastram conversaţiile efectuate prin e-mail, instant chat, social media, pentru a asigura servicii și asistență pentru clienți:

II. Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale:

- Păstrăm şi înregistrăm în evidenţele contabile datele ca urmare a comenzilor şi tranzacţiilor financiare dintre clienţi si societate;

- Prelucram datele pentru raportarea catre institutiile statului si plata taxelor;

III. În baza consimţământului persoanei vizate:

- Vom colecta date personale, prin cookie în scopuri de marketing și pentru elaborarea profilării utilizatorilor;

- În scopuri de marketing datele sunt utilizate pentru a trimite către utilizatori, buletine informative (newsletters) despre produsele, serviciile si promoţiile noastre, existând oricand posibilitatea de a vă dezabona de la acea metoda de comunicare;

- Pe baza datelor furnizate, folosim publicitate online, iar utilizatorul poate vedea bannere și reclame pe alte site-uri web și aplicații, cum ar fi rețelele sociale. Gestionăm acest lucru printr-o varietate de rețele de marketing digital și schimburi publicitare. De asemenea, folosim o gamă largă de tehnologii publicitare.

- Bannerele și anunțurile afişate se bazează pe informațiile pe care le deținem despre utilizatorii noştri (de exemplu, istoricul căutărilor și conținutul citit) sau pe bannere sau anunțuri pe care s-a făcut clic anterior.

În baza consimţământului privind folosirea fişierelor cookie se obţin date pentru:

- Recomandarea produselor in funcţie de accesarile anterioare

- Lista de produse favorite, pentru a anunţa clienţii cu privire la oferte sau reintroducerea in stoc a unor produse

- Istoricul comenzilor anterioare,

- Salvarea preferintelor contului de client pentru a păstra limba şi valuta selectata anterior.

- Prezentarea reclamelor şi recomandari de produse trimise catre clienti si vizitatori

- Conectarea contului Social Media la contul client pentru a vă conecta simplu și ușor fără a fi nevoie să creați un anumit cont;

- Feedback, raspunsuri la sondaje şi participari la competitii

CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?


Destinatarii datelor cu caracter personal sunt împuterniciţii operatorului, angajaţii operatorului, departamentul de contabilitate, dar şi clienţii, partenerii, beneficiarii, furnizorii; precum şi instituţiile statului.

Nu vindem datele personale ale clienţilor către terţe persoane.

Cu toate acestea, împărtășim datele dvs., la cerere, sau în baza contractelor către următorii destinatari sau categorii de destinatari, care au acces la date, pentru a îndeplini serviciile pe care le-ați solicitat:

Furnizori şi Vânzători de vin;
Furnizori de depozite, Companii de depozitare, ambalare, comenzi, livrare;
Expeditori, Companii care asigura livrarea bunurilor şi serviciilor achizitionate, către dumneavoastra;
Companiile de software pentru a întreține site-ul web și găzduirea;
Entități bancare, Companiile furnizori de servicii de plata pentru plăţi on-line;
Furnizori de marketing, Agenţii de marketing, parteneri de publicitate si gazdele site-urilor lor;
Site-uri de social media (dacă alegeți să vă conectați conturile la noi);
Afiliati care ne ajuta să ajungem la potentiali clienti noi şi sa promovam produsele pe site-urilor lor web
Companii suport;
Ministerul Finanțelor Publice și structurilor subordonate acestuia,
Autorităţi juridice şi Autoritățile publice cu atribuții de supraveghere și control a activității economice;
Deținătorilor grupului L&P Global, BV;
Colaboratorii necesari pentru a efectua serviciile contractate și a furniza produsul.
Alte entități de drept public sau privat, orice alte persoane fizice sau juridice care justifică un interes legitim, în condiţiile legii.
TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Pe baza serviciilor selctate de dumneavoastră şi a consimţamântului dat pentru utilizarea cookies, în anumite situații transferăm data in afara UE. Această furnizare va fi realizată numai cu condiția ca operatorul să se oblige să respecte clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Vom păstra informațiile dvs. atât timp cât veți continua să fiți clientul sau utilizatorul serviciilor noastre, pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, și atât timp cât ni se cere să le păstrăm pentru a ne asigura că îndeplinim cerințele legale.

Dacă nu mai doriți să fiți client, puteți contacta echipa noastră și solicitați închiderea contului dvs. Cu toate acestea, avem obligația legală de a păstra unele dintre datele dvs. cu caracter personal chiar și după ce ne-ați solicitat ștergerea acestora. Vom păstra doar ceea ce avem absolut nevoie și numai pentru a ne asigura că putem îndeplini cerințele legale sau de reglementare, să rezolvăm litigiile, să prevenim frauda și abuzul sau să ne punem în aplicare Termenii și condițiile.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite.

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?


În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);

Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de

exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment trimițând un e-mail, referintia “Protectia datelor cu caracter personal” la următoarea adresă: hello@disndis.com. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.


De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa sediului nostru din Municipiul Timișoara, strada Closca 54, camera 3, Timis, Romania.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?


Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

INFORMĂRI COMERCIALE ȘI PROMOȚIONALE

Dacă Utilizatorul ne-a autorizat în acest sens, vom prelucra datele personale furnizate cu scopul de a va trimite informări cu conținut publicitar și comunicări comerciale ale DIS&DIS. În acest caz, vă puteți revoca consimțământul în orice moment făcând clic pe linkul furnizat în fiecare buletin informativ sau prin e-mail la hello@disndis.com , REF: Dezabonare buletine informative.

Vă informăm că este posibil să vă trimitem în continuare e-mailuri non-marketing legate de relația noastră comercială.

REŢELE SOCIALE

Am creat pictograme ale reţelelor de socializare pe site-ul nostru. Cu un simplu clic al mouse-ului puteți accesa următoarele platforme de socializare: Facebook, Instagram și Spotify, unde creăm propriile noastre liste de redare, astfel încât să vă puteți bucura consumând produsele noastre. Când vizitați site-ul nostru web, nu sunt transmise date personale furnizorilor. Puteți recunoaște furnizorul platformei după sigla. Vă oferim posibilitatea de a merge direct la publicațiile DIS&DIS de pe fiecare rețea socială prin intermediul pictogramei. Nu avem nicio influență asupra datelor colectate și a procedurilor de prelucrare a datelor pe aceste rețele sociale și nici nu suntem conștienți de sfera completă a colectării datelor, de scopurile procesării și de perioadele de păstrare. De asemenea, nu avem informații despre ștergerea acestora.

În cazul în care urmăritorii profilurilor noastre contactează DIS&DIS prin intermediul rețelelor menționate sau publică imagini sau informații în profilul nostru care conțin date cu caracter personal, va fi responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului și/sau a Urmăritorului, DIS&DIS fiind scutit de orice responsabilitate în ceea ce privește conținutul pe care utilizatorul și urmăritorul le încorporează în profilurile noastre publice. Datorită faptului că profilul DIS&DIS pe rețelele de socializare este public, DIS&DIS nu este responsabil pentru nicio acțiune directă sau indirectă efectuată de terți derivată din publicarea de către Utilizator a datelor lor personale în profilurile noastre. Prin urmare, vă rugăm să nu împărtășiți nicio informație personală sau sensibilă și să citiți cu atenție Politicile de confidențialitate și Termenii și condițiile acestor platforme sociale pentru a vă configura profilul cu gradul de confidențialitate dorit. Oricine nu dorește să fie în continuare un urmaritor al DIS&DIS în rețelele de socializare în care este prezent, poate să nu mai urmărească profilul menționat în condițiile prevăzute în Termenii și condițiile platformei sociale corespunzătoare.

Mai jos puteți găsi adresele platformelor de socializare, unde le puteți vedea declarațiile de confidențialitate:

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SUA; facebook.com/policy.php.
Instagram Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA; https://help.instagram.com/519522125107875

Buletinele informative pot conține, de asemenea, linkuri către site-uri terțe. Vă vom stoca datele atâta timp cât sunteți abonat la newsletter-ul nostru. După ce vă dezabonați, vă vom bloca datele în acest context, astfel încât să nu mai primiți niciun buletin informativ de la noi în viitor.

Link-uri

În privinţa legăturilor către alte portaluri sau pagini web care nu sunt gestionate de DIS&DIS care pot apărea pe portal în scop informativ, DIS&DIS nu exercită niciun control asupra acestora și nici nu răspunde la informațiile accesate. Vă rugăm să vizitați aceste site-uri web direct pentru a obține informații despre politica lor de confidențialitate care oferă informații referitoare la protecția datelor, securitatea, colectarea datelor și dispozițiile privind transmiterea datelor. DIS&DIS nu va fi responsabilă pentru nicio acțiune întreprinsă sau de conținutul acestor site-uri web.

Cu excepția cazului în care DIS&DIS a autorizat în prealabil și în scris, nu puteți insera pe site un link, un hyperlink, un cadru sau un link similar.

LIMBA

Politica de confidențialitate este disponibilă în limba română, spaniolă și engleză. În cazul apariției unor discrepanțe între versiunea română, spaniolă și engleză, va prevala versiunea în limba engleză.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII


Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând un e-mail la următoarea adresă: hello@disndis.com, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa sediului nostru din Municipiul Timișoara, strada Closca 54, camera 3, Timis, Romania.

Orice conumicare va avea inscris ca referinta pe plic sau e-mail “Protectia datelor cu caracter personal”.

În măsura în care nu sunteți satisfăcut de modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă se consideră adecvat. Datele de contact ale Autorităţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare, pentru a va manifesta consimțământul.

Dacă doriți o copie a versiunilor anterioare a acestei politici de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: hello@disndis.com

COOKIES

DIS&DIS va utiliza dispozitive de stocare și recuperare a datelor („Cookies”) numai atunci când Utilizatorul și-a dat consimțământul prealabil pentru aceasta, în conformitate cu ceea ce este indicat în fereastra pop-up a browserului utilizatorului atunci când accesează site-ul Web pentru prima dată și în termenii și condițiile indicate în Politica privind cookie-urile pe care trebuie să le cunoască fiecare utilizator.

x

Română
Română
RON Lei